Tarifblad

Takster gældende for regnskabsåret 01-08-2023 til 31-07-2024.
Priserne i Kr.

 

Tilslutningsbidrag

Investeringsbidrag

Eks. moms

 

Incl. moms

 

Fritliggende enfamiliehuse

18.000,00

22.500,00

Kæde/rækkehuse

12.000,00

15.000,00

Etageboliger og almene familieboliger

9.000,00

11.250,00

Ældreboliger

7.200,00

9.000,00

Ungdomsboliger

3.600,00

4.500,00

Erhvervs/industriejendomme/institutioner m.v. pr. m² etageareal

120,00

150,00

Stikledningsbidrag pr løbende meter regnet fra grundskel

1.000,00

1.250,00

 

 

 

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

 

 

 

 

 

Løbende betalinger

kr. pr. år

kr. pr. år

Abonnementsbidrag

1.800,00

2.250,00
Effektbidrag

 

 

Bolig/erhvervsareal fra 0 m² til 250 m², pr. m² (BBR)

20,00

25,00

Bolig/erhvervsareal over 250 m², pr. m² (BBR)

11,00

13,75

 

 

 

Forbrugsbidrag efter opgjort forbrug

 

 

Pr. Megawatttime 

650,00

812,50

 

 

 

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

60,00

75,00

Lukkebesøg(momsfrit)

375,00

 

Genoplukningsbesøg

300,00

375,00

Rykkergebyr (momsfrit)

75,00 

 

Inkassogebyr (momsfrit)

100,00

 

//