Varmeværkets historie

 

Ved en stiftende generalforsamling den 12. april 1965 blev det besluttet at oprette en andelsselskab med det formål at opføre er fjernvarmeværk i Outrup under navnet ”Outrup Varmeværk a.m.b.a.”


Værket var funktionsklar den 16. november 1966, og levering af fjernvarme til de ved starten tilsluttede ca. 70 forbrugere blev påbegyndt.


Ved etableringen var der installeret 2 varmekedler, og i 1980 blev der anskaffet yderligere 1 kedel, så man nu havde i alt 3 kedler til rådighed. Som brændsel anvendtes svær fuelolie, som i 1985 blev erstattet med afgiftsfri spildolie. Da spildolie et par år senere blev belagt med afgift, var der ikke længere en besparelse ved brug heraf,og værket gik derfor i 1988 over til fyring med naturgas.


Energiministeriet krævede i 1991 at de fleste varmeværker, herunder Outrup Varmeværk, indenfor en årerække skulle udbygges til også at kunne producere el til levering til det offentlige net. I forbindelse hermed blev det vedtaget, at der skulle gives et tilskud til el-produktionen på 10 øre pr. kilowatt. Værkets bestyrelse vurderede, at det ville være økonomisk fordelagtig at foretage den krævede udvidelse hurtigst muligt, og et nyt kraft/varmeværk blev derfor opført i løbet af 1992 på den til formålet indkøbte nabogrund mod Storegade.I november 1992 leveredes den første strøm til elnettet, og gasmotoren producerer samtidig varme i et omfang, der svarer til ca. 90 % af den samlede varmeproduktion.Der er på nuværende tidspunkt – september 2004 – tilsluttet 444 forbrugere, og omsætningen i det netop afsluttede regnskabsår andrager ca. 8 mio. kr., der fordeler sig med 5,5 mio. kr. på varmesalg og 2,5 mio. kr. på elsalg. (ekskl. moms).


Til orientering kan det oplyses, at kommunalbestyrelsen i 1985 vedtog at indføre tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning indenfor Nørre Nebel og Outrup Varmeværks forsyningsområder.

//