Anlægsbeskrivelse

 

Gasmotoren

Gasmotoren er en Caterpillar type G 3516 SI-TA sammenbygget med en Caterpillar SR4 synkrongenerator.
Motoren er en 16 cylindre lean-burn motor med en lambda på 1.6 (stort loftsoverskud). Motoren er fra fødslen udstyret med 2 stk. bankesensorer, en på hver side af motorblokken.
Generatoren er en 400 volts type der kører 1500 omdrejninger i minuttet.

Varmeydelse 1700 kWh.
El-ydelse 1033 kWh.

 

Røggasveksleren

Varmevekslere og lyddæmpere er indbygget i en fælles unit, som står på svingningsdæmpere.
Unitten består af :

· 1 stk. røggasveksler til 120ºC.
· 1 stk. lyddæmper for høje frekvenser.
· 1 stk. lyddæmper for lave frekvenser.
· 1 stk. røggasveksler til 50ºC.

Begge røggasvekslere er udført i ANSI 316.
På den sidste røggasveksler er der blevet eftermonteret et bypas, så man kan lede en del af røggassen uden om veksleren for at hæve røggastemperaturen. Dette blev lavet, fordi vi lavede regnvejr rundt om skorstenen, og når det var frostvejr et bælte af is. Dette skyldtes at det støre iltoverskud i røggassen flyttede dugpunktet, således at ikke alt vand blev kondenseret i røggassystemet. Kondensatet fra røggasanlægget ledes til et syreneutraliseringsanlæg for neutralisering af kondensat.


Kedlerne

Kedlerne er placeret på det gamle varmeværk.

Kedel 2 Danstoker VE-H83 ydelse 1860 kW, med et stk. modulerende gasbrænder Elco type UDG 9 RP.
Kedel 3 Danstoker VRX ombygget til gas ydelse 2900 kW, med et stk. modulerende gasbrænder Elco type EG 5B.2740-RP.
Begge kedler er påmonteret en Economisser så de kører kondenserende drift med en virkningsgrad på ca. 100 %. Kondensatet ledes til et syreneutraliseringsanlæg for neutralisering af kondensat fra røggassen.

 

El-kedel

Der er i 2011 opsat en el-kedel type Elpanneteknik 1092 kW.

El-kedlen har 23 step og kan køre nedregulering samt køre hvis prisen på el er lav.

 

Akkumuleringstanken

Akkumuleringstank 1 er en 8,5 m høj trykløs beholder på 260 m³ brutto 200 m³ nettovolumen.

Der er i 2011 opsat endnu en akkumuleringstank. Samme størelse som ovenfor.

Akkumuleringstankene er beskyttet med nitrogen.

 

Skorstenen

Skorstenen er 40m høj og lavet af SteelCon i 1984. Den var her lavet med separate kerner til 3 stk. oliekedler.
Den kondenserende drift af både motor og kedler gjorde at der siden hen blev isat syrefaste kerner inde i de eksisterende kerner.

Vandbehandling.

Råvandet blødgøres i et Silhorko blødgøringsanlæg hvorefter der tilsættes HydroX for at binde den fri ilt i vandet og hæve ph-værdien til 9.8. HydroX kommer 8 gange om året og undersøger om spædevandet er i orden, og om blødgøringsanlægget tager kalken ud af vandet. Et microbobleanlæg tager ilten ud af råvandet.

 

Nødstrømsanlæg

Der er i 2005 opsat et nødstrømsanlæg på 75 kWh., således at driften kan fortsættes ved strømafbrydelser.

Varmepumpe Gartnervænget

I 2019 blev der opført en varmepumpe på adressen Gartnervænget 22, Outrup.

 

//